User Agreement

Kullanım Koşulları

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler Alican Vergin ve ortaklığı (bundan böyle kısaca "FORMHANE" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi FORMHANE olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FORMHANE‘ye aittir. İşbu kullanım koşullarını FORMHANE gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, FORMHANE tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. FORMHANE, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Site'yi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşme Tanımları

SİTE: FORMHANE tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: FORMHANE‘den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, FORMHANE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. Bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE‘ye verilmez.

KULLANICI: FORMHANE web sitesinin verdiği hizmetten yararlanan veya alışveriş yapan ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle FORMHANE arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

GÖRSEL MALZEME: KULLANICI ve ÜYE’nin siteye yüklemiş olduğu her türlü görsel malzeme, görsel içerikli data, üç boyutlu tasarımlar ve bunların datalarının tamamıdır.

ÜRÜN: KULLANICI/ÜYE’nin, SİTE veya e-posta aracılığı ile göndermiş olduğu GÖRSEL MALZEME’nin, KULLANICI/ÜYE’ye özel her türlü materyal, renk, boyut ve desen seçim bilgileri dahilinde,söz konusu KULLANICI/ÜYE’nin talepleri doğrultusunda, kişiye özel olarak üretilmiş özel şekilde üretilmiş, elle tutulabilir halidir.

Hizmetlerin Kapsamı

FORMHANE‘nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticarettir. FORMHANE‘nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; FORMHANE‘ya ait www.formhane.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından FORMHANE adına ayıpsız olarak teslimidir. FORMHANE tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Alıcı'ların FORMHANE 'ye diledikleri kişisel bilgi ve GÖRSEL MALZEME’lerini göndermelerini takiben, FORMHANE tarafından söz konusu bilgi ve GÖRSEL MALZEME’lerin kullanılması suretiyle kişiye özel hizmet olarak üretilecek ÜRÜN’ün Alıcı'ya gönderilmesinin sağlanmasıdır. Verilen tüm hizmetler Türkiye Cumhuriyeti Sınırları dahilinde geçerlidir. FORMHANE verdiği tüm hizmetlerin geçerli olduğu yer, konum ve sınırları bilgisini değiştirme hakkını elinde tutar.

KULLANICI/ÜYE, kişiye özel üretim talebini FORMHANE ‘ya iletirken, belirtmiş olduğu her türlü materyal, renk, boyut ve desen seçim bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder ve kendisi için üretilecek olan ürünün malzeme mukavemetini, rengini ve diğer malzeme/materyal özelliklerini SİTE’den okuduğunu ve anladığını ve teyit ettiğini kabul eder. KULLANICI/ÜYE tarafından talep edilen üretim yine KULLANICI/ÜYE tarafından yüklenen görsel malzeme ve seçimleri doğrultusunda yapılır, KULLANICI/ÜYE’nin tasarımından kaynaklanan her türlü üretim hatası ve maddi zarar kendi sorumluluğundadır. Söz konusu ürün veya ürünlerin SATICI’ya teslimatından sonra kullanımına bağlı veya malzeme/materyalin belirtilen özelliklerinden kaynaklanan her türlü renk değişimi, aşınma, kırılma gibi durumlardan kaynaklanan hiçbir zararlardan FORMHANE sorumlu değildir.

Ürünün web sitesinde belirtilen malzeme özelliklerine aksi biçimde davranılmasından veya belirtilen mukavemet sınırları dışında kuvvete maruz kalmasından kaynaklanan hiçbir zarardan FORMHANE sorumlu değildir. KULLANICI/ÜYE tarafından talep edilen üretim, KULLANICI/ÜYE’nin söz konusu seçimleri doğrultusunda, SİTE üzerinden gerçek zamanlı olarak fiyatlandırılır ve tahmini bir teslimat terihi verilir, FORMHANE bu verilen fiyatı KULLANICI/ÜYE’ye bilgi vermek suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. SİTE üzerinden verilen teslimat tarihi tamamen tahmini bir değer olup gerçek teslimat tarihinin bu tarih ile aynı olmamasından kaynaklanacak hiçbir zarardan FORMHANE sorumlu değildir. SİTE’üzerinden KULLANICI/ÜYE, SİTE veya e-posta aracılığı ile göndermiş olduğu GÖRSEL MALZEME’nin, sadece SİTE’de belirtilen ilgili koşulları sağladığı takdirde üretileceğini kabul eder , aksi takdirde FORMHANE’nin KULLANICI/ÜYE’ye bilgi vermek suretiyle ve ödenen bedelin iadesini gerçekleştirerek söz konusu hizmeti iptal etme hakkını elinde bulundurduğunu kabul etmiş sayılır.

Gönderilen GÖRSEL MALZEME’nin SİTE’de belirtilen ilgili koşulları taşımaması durumunda oluşacak KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan FORMHANE sorumlu değildir. Gönderilen GÖRSEL MALZEME’nin SİTE’de belirtilen ilgili koşulları taşımaması durumunda FORMHANE KULLANICI/ÜYE onayı almaksızın GÖRSEL MALZEMENİN üretime olanaklı hale gelmesi için bir takım değişiklikler yapabilir ve üretimini gerçekleştirebilir.FORMHANE sözkonusu üretime olanaklı hale getirme hizmetinin karşılığı olarak, KULLANICI/ÜYE’ye önceden haber vermek suretiyle ücret talep etme hakkına sahiptir, söz durumlarda bedeli ilgili KULLANICI/ÜYE’den talep etme hakkını saklı tutar. FORMHANE tarafından üretimi bitmiş ÜRÜN’lerin, KULLANICI/ÜYE ‘ye teslimatı esnasında meydana gelebilecek KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan KULLANICI/ÜYE sorumludur.

FORMHANE, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların yükledikleri GÖRSEL MALZEMELERİN FORMHANE tarafından belirlenecek ve SİTE‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. FORMHANE, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, FORMHANE‘nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında FORMHANE‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. FORMHANE bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, FORMHANE‘nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. FORMHANE, SİTE‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve FORMHANE‘nun SİTE‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan FORMHANE sorumlu değildir.

FORMHANE, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE‘yi kullanma koşulları ile SİTE‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE‘nin kullanımı ya da SİTE‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.FORMHANE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. FORMHANE, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. SİTE‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, FORMHANE ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı FORMHANE‘nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI/ÜYE’nin FORMHANE’ye yüklediği her türlü görsel malzeme ve görsel datanın, telif hakkı ihlali meydana getirdiği durumlar ve bundan oluşabilecek her türlü zarar yine Kullanıcı/Üyenin sorumluluğundadır, FORMHANE yüklenen görsel malzeme ve dataların herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini saptadığı durumlarda söz konusu siparişi ürün bedelini iadesini gerçekleştirmek ve kullanıcı/üyeyi bilgilendirmek suretiyle iptal edebilir. FORMHANE’ye pornografik içerikli , silah ve suç unsuru teşkil edebilecek içerikli GÖRSEL MALZEMELER’in yüklenmesi yasaktır, böyle durumlarda FORMHANE bu söz konusu içeriğe sahip GÖRSEL MALZEME’yi KULLANICI/ÜYE’e haber vermeksizin kaldırabilir.

İşbu SİTE‘nin sahibi FORMHANE‘dir. Bu SİTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu FORMHANE‘nun ya da FORMHANE‘nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FORMHANE’den yazılı izin almadan ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI ve ÜYE, FORMHANE hizmetlerini, FORMHANE bilgilerini ve FORMHANE‘nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının FORMHANE‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve FORMHANE‘nin yazılı izni ile mümkündür.

KULLANICI ve ÜYE, KİŞİSEL BİLGİ’lerinin ve diğer bilgilerinin, FORMHANE’nin mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, istatistiki değerlendirme, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesi için, yazılı/manyetik arşivlerde tutulması, muhafaza etme, işlenme, güncellenme, paylaşma, transfer ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlar için kullanılabileceğini kabul eder. KULLANICI ve ÜYE’lere ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde FORMHANE tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde FORMHANE; FORMHANE hizmetleri, FORMHANE bilgileri, FORMHANE telif haklarına tâbi çalışmaları, FORMHANE ticari markaları, FORMHANE ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. FORMHANE, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Cayma ve İade Hakkı

Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz, bu ürünler 4077 Sayılı Tüketici Hakları Kanununun, 27866 Sayılı Yönetmeliğin 7. Maddesine tabidir ve sadece ÜRÜN ayıplı olduğu durumlarda iadesi mümkündür. FORMHANE üzerinden sipariş üzerine satın alacağınız size özel üretilen veya sizin oluşturduğunuz talep doğrultusunda üretilen ürün ve ürünler bu sınıfa girer ve sadece ayıplı olduğu durumlarda iadesi mümkündür.

Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda, Satıcı' nın banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz, iade tutarı Alıcı'nın kredi kartına iade edilir. Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Alıcı'nın ödeme yapmış olduğu kredi kartı sahibi banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, FORMHANE işbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FORMHANE açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için FORMHANE‘nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. FORMHANE‘nin, KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", FORMHANE tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. FORMHANE, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.